האגודה למען העיוור מפעילה מערך מתנדבים.
המתנדבים עוזרים לעיוורים בקניות מסופר ומכולת, ליווי לקופת חולים ולבית מרקחת, תיקוני בגדים הקראת מכתבים, ליווי לטיולים, כמו כן ישנם מתנדבים שעוזרים בהסעות.