האגודה למען העיוור ולמניעת עיוורון פונה אליך לתרום למען השגת מטרותיה.

האגודה הינה מוסד ללא כוונת רווח ותרומות לה פטורות ממס לפי החוק הישראלי.

 • ניתן לשלוח צ'ק לפקודת:
   האגודה למען העיוור
   תא דואר 34042
   ירושלים
   מיקוד 91340
 • או להפקיד לחשבוננו:
   בבנק מרכנתיל רח' כנפי נשרים
   סניף 661
   מס' חשבון 402052 .

לאגודה פטור ממס הכנסה לפי סעיף 46 א'
ניהול תקין
ניהול פנקסים.
מספר עמותה: 580019214 .