האגודה למען העיוור נוסדה עם קום המדינה ע"י הגב' אורה מיכאלסון ז"ל, ופועלת לקידומם ולרווחתם של העיוורים ובני משפחתם.